dimarts, 18 d’octubre del 2011

Què són les eines 2.0?

Les eines 2.0 ens permeten usar internet per a: Comunicar Compartir, Col·laborar i Divertir-se.Web 2.0 y Educación por eduprograms

1 comentari: